Pealkiri: 

Tervishoiuteenuste kasutamine ravikindlustuseta isikute poolt

Autorid: Kahur K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: ravikindlustus, terviseteenused, tervishoid, kulud, arstiabi, mehed, naised, haiglaravi, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, traumad, vaimne tervis, haiguskoormus
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kahur2006.pdf239.54 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Töö eesmärk on anda ülevaade tervishoiuteenuste kasutamisest ravikindlustuseta isikute poolt ning hinnata tervishoiusüsteemi töökoormuse kasvu ja täiendava rahalise ressursi vajadust, kui mittekindlustatud isikutele oleks võimaldatud kindlustatutega võrdne ravikindlustushüvitiste kättesaadavus.
Eesti ravikindlustussüsteemi eripärast tulenevalt on ca 6% elanikkonnast ravikindlustusega katmata ja neile on tagatud vaid riigieelarvest rahastatav vältimatu abi. Muude tervishoiuteenuste eest peavad ravikindlustuseta isikud tasuma ise. Käesolev uurimustöö on kvantitatiivne ning põhineb andmeanalüüsil. Töös kasutatavad andmed pärinevad Eesti Haigekassa ravikindlustuse andmekogust. Valimi moodustavad 22 763 20-59 aastast ravikindlustuseta isikut, kes said 2005. aastal vältimatut abi.