Pealkiri: 

Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2004

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: terviseuuringud, küsitlusuuringud, täisealised, tervisekäitumine, arstiabi, toitumine, suitsetamine, alkohol, füüsiline aktiivsus, riskikäitumine, liikluskäitumine, ravimid, tervislik seisund, narkootikumid, kehakaal, vee kvaliteet, müra, sõeluuringud
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn: Tervise Arengu Instituut
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TerviseArenguInstituut2005.pdf1.54 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring on osa Finbalt Health Monitor ühisuuringust, milles osalevad lisaks Eestile Leedu, Läti ja Soome. Uuringu toimumine kõigil aastatel ühtse metoodika alusel ja suures osas samu küsimusi sisaldava küsimustikuga võimaldab jälgida ja analüüsida tervisekäitumist iseloomustavate näitajate muutumist pikema aja vältel. Peamised uuritavad valdkonnad on arstiabi kasutamine, toitumine, suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine ja tervise enesehinnang.