Pealkiri: 

HIV-nakkuse ja AIDSi ennetamine Eestis 2005. aastal

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, tervishoid, nakkushaigused, epideemiad, süstlavahetusteenus, kahjude vähendamine, asendusravi, narkootikumid, vanglad, kinnipidamiskohad, antiretroviirusravi, riskikäitumine, narkomaania, nõustamine, testimine, prostitutsioon, homoseksuaalid, meestega seksivad mehed, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TerviseArenguInstituut2006_1.doc285 kBMicrosoft Word
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: 2005. aastal töötati Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel välja uus riiklik HIV-i ja AIDS-i ennetamise strateegia aastateks 2006-2015. Strateegias planeeritud tegevuste elluviimise edukusest sõltub HIV-nakkuse leviku pidurdamine ning üldelanikkonna hulka jõudva epideemia ennetamine Eestis.
Aastaaruandes antakse ülevaade järgmistest valdkondadest: epidemioloogilise olukorra kirjeldus, ennetustegevus üldelanikkonna ja riskigruppide seas, HIV-nakatunute tervishoiuteenused ja psühhosotsiaalne toetus, seire ja hindamine, probleemid ja takistused.