Pealkiri: 

B-hepatiidi levik sugulisel teel: juhtkontrolluuring

Autorid: Paat G
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: B-hepatiit, nakkushaigused, sugulisel teel nakkavad haigused, riskikäitumine, seksuaalkäitumine
Välja antud: 2007
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Paat2007.pdf263.18 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Kirjeldus: Antud töö eesmärgiks on analüüsida B -hepatiidi levikut Eestis, määrata kindlaks HBV markerite ja riskikäitumise levimus sugulisel teel levivaid haigusi põdevate isikute hulgas ning kirjeldada HBV nakkusega seotud riskitegureid. Tegemist on juhtkontrolluuringuga, millest võttis osa 301 uuritavat. Käesolevas uurimuses kasutame andmeid 1996-1998 läbiviidud juhtkontrolluuringust, mille eesmärgiks oli kirjeldada seksuaalsel teel levivatesse haigustesse nakatumise riskifaktoreid. Algse uuringu juhtudeks olid 189 suguhaiguse diagnoosiga inimest, kontrollideks olid 112 juhuvalimi alusel valitud regionaalse rahvastikuregistri elanikku. Lähtuvalt töö eesmärgist selekteeriti juhtude hulgast välja kõik HBsAg ja/või anti-HBc positiivse markeriga (n=23) ja kontrollideks olid HBV nakkuse vabad isikud (n=93) algse uuringu kontrollide hulgast.
Selgus, et suguhaigusi põdevate isikute hulgas oli HBV markerite levimus väiksem võrreldes kontrollidega. Olulisteks HBV leviku riskifaktoriteks osutusid juhuslike seksuaalpartnerite olemasolu (OR=4,4; 95% CI 1,5-13) ja rohkem kui 5 seksuaalpartneri omamine elu jooksul (OR=3,5; 95% CI 1,1-12). Uuritavate osakaal, kes alustasid seksuaalelu nooremana kui 16 aastat oli juhtude hulgas 48% ja kontrollide hulgas 28,3% (OR=2,32; 95% CI 0,81-6,55).