Pealkiri: 

Peresuhete seosed alkoholi tarbimise, riskeeriva liikluskäitumise, impulsiivsuse ja elamustejanuga

Autorid: Kurrikoff T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: alkohol, perekond, suhted, riskikäitumine, liikluskäitumine, noored, lapsed, vägivald, perevägivald, tüdrukud, poisid
Välja antud: 2006
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kurrikoff2006.pdf855.96 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Demograafilised näitajad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Töö eesmärk oli kirjeldada peresuhete mõju alkoholi tarbimisele ja riskeerivale liikluskäitumisele ning impulsiivsuse ja elamustejanu avaldumisele.
Töös uuriti Euroopa Noorte Südameuuringu II etapi nooremat vanuserühma: 483 noort - poisse oli neist 46% ja tüdrukuid 54%. Uuritavate vanus oli keskmiselt 14,6 aastat ja 69% neist elas linnas, 31% maal. Andmete analüüsimiseks kasutati programmi Statistica 6.0.
Käesolevas uuringus ilmnes positiivne seos riskiva käitumise ning elamustejanu ja impulsiivsuse skooride vahel.