Pealkiri: 

Tallinna välisõhu saastumuse võimalik mõju tervisele

Autorid: Karro M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: õhu kvaliteet, õhu saastamine, keskkond, demograafilised näitajad, haigestumus, arstiabi
Välja antud: 2004
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Karro2004.pdf830.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada: võimalus kasutada riikliku õhuseire andmekogu ja haigestumise registrit õhu saastatuse võimaliku tervisemõju kvantitatiivseks iseloomustamiseks; millises elanike vanuserühmas võivad tervisemõjud avalduda kõige selgemini; millise traditsioonilise õhu saasteainega seostub haigestumise sagedus kõige tihedamalt; millise ajavahemiku järel pärast saastetaseme muutumist avaldub haigestumise muutus kõige tugevamalt; õhu saastatuse kompleksus.