Pealkiri: 

Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005-2020. Aastaaruanne 2007

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: südame-veresoonkonna haigused, ennetamine, suitsetamine, füüsiline aktiivsus, toitumine, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2008
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TerviseArenguInstituut2008.pdf414.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Mittenakkushaigused
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Toitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Strateegia üldeesmärgiks on saavutada püsiv langus rahvastiku varajases haigestumises ja suremuses südame- ja veresoonkonnahaigustesse. Strateegiaga ei ole võimalik hõlmata kõiki tegevusi, mis aitavad kaasa südameveresoonkonnahaiguste ennetamisele ja haigestumise riski vähendamisele. Seetõttu on keskendutud kolmele olulisemale riskifaktorile- vähene füüsiline aktiivsus, ebatervislik toitumine ja suitsetamine. Südamestrateegia rakendub läbi riikliku ja paikkondliku tasandi tegevuste, kusjuures suurem tähelepanu on pööratud just paikkonna tegevustele. Raportis on esitatud strateegilised alaeesmärgid ning vastavate indikaatorite väärtused viimasel hinnatud perioodil (2006. aastal) võrreldes varasematega.