Pealkiri: 

Plii toime käitumisele ja aju närvirakkude neurogeneesile. Eksperimentaaluuring

Autorid: Jürgenson M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: mürgistused, keskkond, õhu saastamine, vesi, pinnas, lapsed
Välja antud: 2005
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Jürgenson2005.pdf601.06 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Et leida seoseid käitumishäirete ja ajus toimuvate muutuste vahel, viidi antud uuringus läbi katse, mille käigus manustati varases arengueas rottidele (1.-30. elupäevani) 0,2 % pliiatsetaadilahust. Kontroll-loomadele anti samal ajal joogiks destilleeritud vett. Täiskasvanud loomadele manustati 60. ja 80. elupäeval BrdU- markerit, mis võimaldab märgistada uusi arenevaid neuroneid. Uuriti ka uute tekkivate rakkude elulemust ja fenotüüpi. Samal ajal viidi läbi ka käitumiskatsed, kus vaadeldi pliid saanud loomade ja kontroll-loomade käitumiserinevusi. Käitumuslikud muutused fikseeriti seejuures loomadel, kelle pliitase veres katsete toimumise ajaks oli langenud kontrollgrupiga sarnasele tasemele.
Käitumiskatsete tulemused näitasid pliid saanud loomadel pärast plii manustamise lõppemist suurenenud rahutust ja vähenenud kontekstuaalset mälu. Siit ilmneb, et plii toime on kauakestev ja varases postnataalses perioodis saadud väikesed pliikogused mõjutavad täiskasvanud loomade käitumist. Ühtlasi ilmnes, et varases arengueas pliid saanud loomadel oli oluliselt vähenenud uute rakkude proliferatsioon. Katse tulemusel ilmnes samuti, et täiskasvanud neuronite markeri kalbindiiniga märgistatud rakke oli pliid saanud loomadel oluliselt vähem kui kontroll loomadel. Samal ajal oli astrogliia ning noorte, mittetäielikult väljaarenenud rakkude hulk pliid saanud loomadel kõrgem kui kontroll-loomadel.
Antud katse tulemused kinnitavad, et varases arengueas organismi sattunud väikesed pliikogused vähendavad ajus toimuvat neurogeneesi, mis võib kahjustada hipokampaalset funktsioneerimist ja olla üheks käitumishäirete tekkepõhjuseks täiskasvanueas.