Pealkiri: 

Kiusajate, ohvrite ja kontrollgrupi õpilaste sotsiaalsete oskuste võrdlus kutsekoolis

Autorid: Välb K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Haridusteaduskond
Märksõnad: koolivägivald, koolid, vaimne tervis, vaimne vägivald, lapsed, õpilased, sotsiaalprobleemid, suhted
Välja antud: 2008
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Välb2008.pdf870.57 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Töö eesmärgiks on võrrelda kutsekooli õpilaste sotsiaalsete oskuste esinemissagedust ning sotsiaalsete oskuste olemust kiusajatel, ohvritel ja kontrollgrupi õpilastel ühe kutsekooli näitel.
Uurimuse hüpoteesideks on kutsekooli õpilaste kohta:
1. Kiusajate ja ohvrite sotsiaalsed oskused on madalamad kui kontrollgrupi õpilastel.
2. Ohvritel ja kiusajatel esinevad puudujäägid prosotsiaalses käitumises võrreldes kontrollgrupiga kolmes sotsiaalsete oskuste aspektis (suhete loomisel ja säilitamisel eakaaslaste ja täiskasvanutega, eakaaslastepoolse tunnustamise ja rahuldustpakkuvate suhete osas koolis eakaaslaste ja täiskasvanutega ning kohanemisel efektiivselt laiemas sotsiaalses keskkonnas, kui toimuvad muutused ja ilmnevad raskused).
3. Ohvritel ilmneb eemaletõmbuv käitumine kolmes eelnimetatud sotsiaalsete oskuste aspektis.
4. Kiusajatel ilmneb agressiivsus kolmes eelnimetatud sotsiaalsete oskuste aspektis.
Käesolev töö keskendub kahele valdkonnale- kiusamine ja sotsiaalsed oskused ning annab ülevaate sellest temaatikast. Töö esimene osa keskendub kiusamisele, tuues välja kiusamise mõiste ja liigid, kirjeldades kiusajat ja ohvrit ning andes ülevaate kiusamise riskifaktoritest. Teine osa tööst käsitleb sotsiaalsete oskuste temaatikat, kus arutletakse sotsiaalsete oskuste mõiste ja liigituse üle ning antakse ülevaade nooruki sotsiaalsest arnegust. Töö kolmas osa annab ülevaate kiusajate ja ohvrite sotsiaalsetest oskustest. Neljas osa keskendub töö empiirilisele poolele.