Hüppa kohta:


  • ühemõõtmeline regressioon
    univariate regression, simple linear regression

    Valdkonnad: Biostatistika

    Regressioonimudel, kus normaaljaotusega tunnust kirjeldatakse ühe pideva tunnuse kaudu.
    sünonüümid: ühe tunnusega regressioon, lihtne lineaarne regressioon