Hüppa kohta:


  • standardviga
    standard error (ing k lühend SE)

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Statistilise hinnangu standardhälve. Nt keskmise standardhälve