Hüppa kohta:


  • mõõdetud sagedus
    observed frequency, observed number

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Valimis ilmnev diskreetse tunnuse väärtuse sagedus. Nt meeste arv või naiste arv.
    sünonüüm: vaatlusel saadud arv