Hüppa kohta:


  • jälgimisuuring
    observational study

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Uuring, kus uurija on vaatleja rollis. Hinnatakse ekspositsiooni ja tulemi vahelist seost, ilma et uurija määraks uuritavate uuringurühma kuulumise.
    sünonüüm: vaatlusuuring