Hüppa kohta:


  • raviparemuse arv
    number needed to treat (ing k lühend NNT)

    Valdkonnad: Epidemioloogia, Biostatistika

    Keskmine inimeste arv, kes peaksid saama uuritavat ravi, et soovimatu sündmus (nt mitteparanemine, surm) tekiks ühel korral vähem, võrreldes olukorraga, kus neid inimesi ravitaks teise, võrreldava ravimiga. Riskide vahe pöördväärtus.
    sünonüüm: ravierinevuse arv