Hüppa kohta:


  • logit teisendus
    logit transformation

    Valdkonnad: Biostatistika

    Sageli kasutatav teisendus tõenäosust kirjeldavate tunnuste puhul. Väljendatakse logaritmina sündmuse toimumise šansist.