Hüppa kohta:


  • suure mõjuga vaatlused
    influential observations

    Valdkonnad: Biostatistika

    Üksikud vaatlused, mis mõjutavad oluliselt regressioonikordajate hinnanguid.