Hüppa kohta:


  • kliiniline uuring
    clinical study, clinical treial

    Valdkonnad: Biostatistika, Epidemioloogia

    Edasivaatav mõjutusuuring, kus hinnatakse tervisega seotud sekkumise – ravimi, ravimeetodi – mõju tervisetulemile.
    sünonüüm: kliiniline katse