Hüppa kohta:


  • keskmistamine
    centering

    Valdkonnad: Biostatistika

    Andmeteisendus, kus tunnuse väärtustest lahutatakse keskmine. Sellega muudetakse tunnuse väärtuste paiknemist nii, et tunnus paikneks ümber väärtuse 0. Tsentreerimine ei muuda tunnuse ühikut, hajuvust ega statistilist olulisust mudelis.
    sünonüüm: tsentreerimine