Hüppa kohta:


  • visuaalne analoogskaala
    visual analogue scale

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Terviseseisundi hindamise meetod, mille puhul on hindaja ülesandeks paigutada etteantud haigus skaalale (nt 0—100, kus 0 tähistab surma ja 100 perfektset tervist). Oluline on ühele skaalale asetada mitu erineva raskusastmega terviseseisundit, et hindaja tajuks võrdlusmomenti erinevate haiguste vahel.