Hüppa kohta:


  • inimeste arvu asendamismeetod
    person trade-off

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Haiguskaalude määramise meetod, mille puhul on hindaja ülesandeks leida tasakaalupunkt haigete ravimise ning mingi hulga tervete isikute päästmise vahel (nt kui suur peab olema reumatoidartriidi haigete arv, et hindaja jaoks oleks nende terveks ravimine võrdväärne 100 hetkel terve inimese elu päästmisega).
    vt: ajaeelistusmeetod