Hüppa kohta:


  • elukvaliteet
    quality of life (ing k lühend QoL)

    Valdkonnad: Üldmõisted, Terviseökonoomika, Keskkonnatervishoid

    Inimese subjektiivne hinnang oma positsioonile elus tema väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud probleemidega.
    vt: tervisega seotud elukvaliteet