Hüppa kohta:


  • tervisega seotud elukvaliteet
    health-related quality of life (ing k lühend HRQL, HRQoL)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Tervisetulemi mõõtühik hindamaks indiviidi võimet viia ellu igapäevaseid tegevusi vastavuses tema vanuse ja sotsiaalse rolliga väljendatuna füüsilises ja vaimses tervises ning emotsionaalses ja sotsiaalses funktsioneerimises.