Hüppa kohta:


  • majandusliku analüüsi mudel
    economic model

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Majanduslike nähtuste lihtsustatud kujutis, millele tuginetakse majanduslike protsesside kirjeldamisel ja hindamisel (nt Markovi mudel, otsustuspuu).