Hüppa kohta:


  • Monte Carlo simulatsioon
    Monte Carlo simulation

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Simulatsioonimeetod, mis kasutab korduvat juhuslikku valimit tulemuste arvutamiseks. Simulatsiooni aluseks on Markovi protsess, kus üleminekutõenäosused vastavad kindlaks määratud jaotustele (nt normaaljaotus). Simulatsiooni käigus tehakse hulgaliselt arvutusi modelleeritava protsessi erinevate hüpoteetiliste stsenaariumite kohta (nt haiguse kulg) ning kõikide stsenaariumite tulemused koondatakse.
    vt: Markovi mudel