Hüppa kohta:


  • Markovi mudel
    Markov model

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Kvantitatiivne modelleerimismeetod, mis kirjeldab mingi konkreetse protsessi (nt terviseseisundi) muutumist ajas. Modelleerimisel jaotatakse uuritavad terviseseisunditesse vastavalt haiguse arengu etapile ja rakendatavatele ravimeetoditele. Seisundite vahelised liikumised toimuvad vastavalt kindlaks määratud üleminekutõenäosustele.
    vt: Markovi (tervise-) seisund, üleminekutõenäosus, Markovi tsükkel