Hüppa kohta:


  • ekstrapoleerimine
    extrapolation

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Nähtuse käigu seni toimunud osa jälgimisel saadud tulemuste ja üldistuste lähemasse või kaugemasse tulevikku ülekandmine, milleks kasutatakse teatavaid matemaatilise statistika meetodeid