Hüppa kohta:


  • Markovi tsükkel
    Markov cycle

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Markovi mudelis kasutatav kliiniliselt oluline haigusspetsiifiline ajavahemik (mille jooksul terviseseisund võib muutuda ja raviefekt ilmneda), mis väljendub seisunditevahelistes üleminekutes (nt aasta, kuu).
    vt: Markovi mudel