Hüppa kohta:


  • tsükli keskväärtusega korrigeerimine
    half-cycle correction

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Markovi mudelis tegelikkusega paremini kooskõlas olevate tulemuste saamiseks kasutatav matemaatiline meetod. Markovi tsüklis kasutatakse sündmuste toimumise ajalise erinevuse tõttu kahe järjestikuse tsükli keskmist kulu ja tulemi hinnangut.