Hüppa kohta:


  • inimkapitalimeetod
    Human Capital Approach (ing k lühend HCA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Majanduslikus analüüsis kasutatav inimese tervise rahalises väärtuses hindamise põhimõte, mis väljendub tema haigestumise või suremise korral teenimata jäänud töötasus.