Hüppa kohta:


  • otsustusanalüüs
    decision analysis

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod, mida kasutatakse optimaalse ravialternatiivi valiku modelleerimiseks, kui ravi tulemused on ebakindlad (teada tõenäosused) (nt kas vaktsineerida või mitte).