Hüppa kohta:


  • kulukasulikkuse analüüs
    cost-utility analysis (ing k lühend CUA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod, mida kasutatakse erinevate tervisetehnoloogiate kulu ja saadava kasulikkuse ühikutes (nt QALY) väljendatud tulemi võrdlevaks hindamiseks agregeeritud suhtarvuna (nt ICER).