Hüppa kohta:


  • kulutõhususe aktsepteeritavuse kõver
    cost-effectiveness acceptability curve (ing k lühend CEAC)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Graafik, mis väljendab tõenäosust, et tervisetehnoloogia on sõltuvalt maksevalmidusest kulutõhus. Graafiku horisontaalteljel esitatakse hind, mida ollakse tinglikult valmis maksma (nt kulu QALY kohta), ja vertikaalteljel tõenäosus, et tervisetehnoloogia on kulutõhus.
    vt: kulutõhususe analüüs