Hüppa kohta:


  • kulutõhususe analüüs
    cost-effectiveness analysis (ing k lühend CEA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod, mida kasutatakse erinevate tervisetehnoloogiate kulu ja saadavate naturaalühikutes väljendatud tulemite (nt säästetud inimelu, vererõhu muutus) võrdlevaks hindamiseks agregeeritud suhtarvuna (nt ICER).
    vt: täiendkulu tõhususe määr