Hüppa kohta:


  • kulu-tulemuse analüüs
    cost-consequence analysis (ing k lühend CCA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Kulutõhususe analüüsi liik, mida kasutatakse erinevate tervisetehnoloogiate kulu ja saadavate naturaalühikutes (nt säästetud inimelu, vererõhu muutus) väljendatud tulemite võrdlevaks hindamiseks ilma agregeeritud suhtarvu leidmata.
    vt: kulutõhususe analüüs