Hüppa kohta:


  • kulu-tulu analüüs
    cost-benefit analysis (ing k lühend CBA)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod erinevate tervisetehnoloogiate kulu ja saadava tulemi võrdlevaks hindamiseks rahas (nt vaktsineerimisega kaasneva kulu ja tulemi võrdlev analüüs).