Hüppa kohta:


  • eelarve mõju analüüs
    budget impact analysis

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod, mida kasutatakse hindamaks uue tervisetehnoloogia kasutusele võtmisega või olemasoleva muutmisega kaasnevat mõju tervishoiusüsteemi rahastaja eelarvele. Analüüsi kõikehõlmavuse tagamiseks peab meetod lisaks tervishoiutöötajate, tervishoiuasutuste ja patsientide tasemel tehtavatele investeeringutele ja võimalikule kokkuhoiule arvestama ka, kui paljusid patsiente, tervishoiutöötajaid ja tervishoiuasutusi selle sekkumise rakendamine hõlmab.