Hüppa kohta:


  • kasu jaotumise analüüs
    benefit incidence analysis

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Analüüsimeetod avaliku sektori kulutuste sihipärasuse analüüsimiseks; hindamaks, millistele rahvastikurühmadele on teenused või subsiidiumid kättesaadavamad (nt kas rikkamatele või vaesematele, maa- või linnaelanikele).