Hüppa kohta:


  • puhas nüüdisväärtus
    net present value (ing k lühend NPV)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Tervishoiuteenusest saadava kasu (rahalises väärtuses) ja kulu (rahalises väärtuses) vahe tänases väärtuses.
    vt: rahaline puhastulu