Hüppa kohta:


  • rahaline puhastulu
    net monetary benefit (ing k lühend NMB)

    Valdkonnad: Terviseökonoomika

    Tervishoiuteenusest saadava kasu (rahalises väärtuses) ja kulu (rahalises väärtuses) vahe (nt vaktsineerimisest saadava kasu ja vaktsineerimisega seotud kulu vahe).