Hüppa kohta:


  • vastupanuvõime
    resistentia

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Organismi võime vastu panna haigust tekitavaile tegureile; haigustekitaja võime vastu panna antibiootikumile vm keemilisele ainele.
    sünonüüm: resistentsus