Hüppa kohta:


  • ohtlikud jäätmed
    hazardous waste

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Jäätmed, mis oma ohtlike omaduste (mürgisus, plahvatusohtlikkus, tõvestavus jms) tõttu võivad põhjustada kahju inimese tervisele ja keskkonnale. Nende käitlusel tuleb arvesse võtta eritingimusi.