Hüppa kohta:


  • jäätmed
    waste

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimtegevuses moodustunud, oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud ained, esemed või nende jäägid, mis on tekkekohas kõlbmatud, võivad aga mujal või muuks otstarbeks kasulikuks osutuda.