Hüppa kohta:


  • reovesi
    waste water

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Olmes või tootmises kasutuses olnud vesi, mille keemiline koostis vm omadused on halvenenud üle kahjutuspiiri ja mis vajab puhastamist; samuti reostatud sade(me)vesi.
    vrd: heitvesi