Hüppa kohta:


  • heitvesi
    effluent

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimkasutuses olnud ja seejärel loodusesse tagasi lastud vesi, mis võib olla reostunud või puhas (nt jahutusvesi); samuti kanalisatsiooni abil ärajuhitav sademevesi.
    vrd: reovesi