Hüppa kohta:


  • vee karedus
    water hardness

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumisoolade sisaldus loodusvees. Eristatakse kahte tüüpi karedust: mööduv (karbonaatne) ja püsi- (jääv- e mittekarbonaatne) karedus. Mööduva kareduse põhjustavad kaltsiumi ja magneesiumi vesinikkarbonaadid ja seda saab keetmisega kõrvaldada. Püsikareduse põhjustavad peamiselt kaltsiumi ja magneesiumi sulfaadid, kloriidid ja nitraadid. Seda karedust keetmisega kõrvaldada ei saa.