Hüppa kohta:


  • reostus, reostamine
    pollution

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimtegevusest põhjustatud ainete, vibratsiooni, soojuse, kiirguse või müra otsene või kaudne kandumine õhku, vette või pinnasesse, nii et see võib ohustada inimese tervist või keskkonnaseisundit, põhjustada varalist kahju, kahjustada või häirida keskkonda või selle kasutamist. Siia kuuluvad: õhureostus, veereostus, radioaktiivne reostus, müra- ja valgusreostus. Terminid reostus ja saastus on sünonüümid, kuid tavaks on saanud rääkida vee ning toidu puhul reostusest, õhu puhul aga saastusest.
    sünonüüm: saastus, saastamine