Hüppa kohta:


  • süsinik(mono)oksiid
    carbon monoxide

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Süsiniku või süsinikku sisaldavate ühendite mittetäielikul põlemisel tekkiv mürgine, lõhnata ja värvitu mürgine gaas (CO). Põhilised allikad on ahjud ja pliidid, kuid oluline osa on ka sõidukite heitgaasil. Verre sattudes seob CO hemoglobiini 300 korda püsivamaks ühendiks (süsinikoksühemoglobiiniks), mis võib põhjustada vingumürgistust.
    sünonüüm: vingugaas