Hüppa kohta:


  • trihalometaanid
    trihalomethanes

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Trihalometaanid (THM) on järgmised ühendid: kloroform, bromoform, dibromoklorometaan ja bromodiklorometaan. Nad tekivad vee kloorimise kõrvalproduktina looduslikest orgaanilistest ainetest (humiin- ja fulvohapetest). Tavatingimustes tekib kõige rohkem (~ 95%) kloroformi. THMd on tõenäolised inimkantserogeenid.
    vt: kloroform