Hüppa kohta:


  • benso(a)püreen
    benzo(a)pyrene

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Kivisöe- ja põlevkivitõrvas, tubakasuitsus ja muude mittetäielikult põlenud orgaaniliste ainete suitsus esinev viit benseenituuma sisaldav polütsükliline aromaatne süsivesinik (C20H12), mis maksas metaboliseerub kantserogeeniks. Benso(a)püreen on kantserogeensete polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH-ühendite) esinemise ja mõju hindamise indikaator(märgistus)aineks.
    vt: polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud