Hüppa kohta:


  • benseen
    benzene

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Lihtsaim aromaatne süsivesinik (C6H6), mis kuulub lahustite koostisesse; on väga mürgine, kahjustab vereloome- ja kesknärvisüsteemi, on inimkantserogeen.